Birçoğunun alnının arkasında sivri uçlu, çarpıcı, tutsak bir tutuculuk var. Dil yolunda ondan hantal ve sıkıcı bir kompozisyon haline gelir. O aşağı yazar - ve önden arkaya sadece sulu suyu, kalın, düz, sığ bir tome vardır. >> devamı

9'te. Nisan ayında 1927, iki İtalyan işçi Sacco ve Vanzetti, Boston'da ikinci kez ölüm cezasına çarptırıldı. Bu Sacco-Vanzetti vakası, Fransa'daki Dreyfus, Almanya'daki Fechenbach ve Hölz'deki gibi, siyasi hukuk ve adaletle ilgili haksız muamele örneğidir. >> devamı