1918'den sonra, hızla bir yerinden edilme süreci başladı. Batıdaki yenilginin ardından yaşanan bunalımda, altı ay önce doğudaki barış anlaşmasının ne kadar coşkulu bir şekilde kutlandığı tamamen unutulmuştu, bu da bir kez daha genel bir zafer umudunu açıyor gibiydi. Ve Versailles'ın "utanç verici barışına" yönelik genel öfkede, Almanya'nın devrimci Rusya'ya Versailles'ın "dikte ettiği" koşulların ılımlı göründüğü kasıtlı olarak göz ardı edildi. >> devamı