Editorial 1928

Malá kronika k uvedení editoriálů do historického kontextu

1. ledna: vízová povinnost mezi Německá říše a Británie bude zrušena.

30. března: Německý říšský sněm rozhodne proti hlasům SPD a KPD program budování válečných lodí, schváleno je asi deset milionů známek. Ve volební kampani vypukne protestní bouře („Krmivo pro děti namísto obrněného křižníku!“)[1]

20. květen: Volby Říšského sněmu v Německu: Ztráty DNVP (od 20.5 do 14,3%) a liberálních stran; SPD získala hlasy (z 26,0% na 29,8%).

12. června: německý kancléř William Marx z Zentrum rezignuje po volební porážce jeho strany ve volbách Reichstagu.

14. června: Pavel Löbe, Sozialdemokratische Partei Deutschlands je v Berlin znovu na President Reichstag vybrána.

20. června: V parlamentu Království Srbů, Chorvatů a Slovinců v Bělehradě sestřelí srbský poslanec během zasedání pět chorvatských poslanců. Vůdce chorvatské rolnické strany, Štěpán Radić, je smrtelně zraněn, další dva poslanci také umírají na následky útoku.

1. srpna: Chorvatští poslanci se setkávají v Záhřebu a pod dojmem červnového útoku se vyslovují pro oddělení od království Srbů, Chorvatů a Slovinců.

27. srpna: In Paříž bude Pakt Kellogg-Briand podepsal, kdo odmítá válku jako politický nástroj.