Tzv. Nový rok

Čas zpětného, ​​dopředného a bočního pohledu
je zpět k radosti pastorů,
muži z akciového trhu a politiky.
Rozvahy se rodí hromadně,
více oduševnělé než peněžní povahy;
jeden vyhrál a jeden prohrál -
jeden zůstatek je pouze:
způsob, který neměl, nemá ani nebude mít,
mufti-buftinisch bude kopat,
protože kopal už tolik let:
Zaungast života, kde ostatní jedí,
na holých chodidlech, kde řídí auta,
veselý smích, kde šeptají mystiku,
s prázdnými kapsami, kde vydávají šeky,
zerschlißner vagabond, kde svítí ve smokingu,
malovaný klaun, kde bobtnají z titulů
a korunujte její prsa medailí.
V tomto smyslu si říká: Buď veselý
a vlnit se jako ve starém roce!

1925, 2 Mufti Bufti